גישת "מחוברים בלב" – בשירות הניהול להצלחה

 

הקדמה

החזון של "מחוברים בלב"  הוא "לבנות אדם" טוב, נאור, תורם, מחובר, שמחויב לעולם טוב יותר ולארגון טוב יותר. אדם היוצר חיבורים בין מקצועיות ומחויבות לבין בינת הלב.            

אדם המקשיב  לעצמו, לאחר, ולמערכות היחסים באופן מיטבי ביחידה שלו, בארגון כולו, ובסביבה של הארגון.

"מחוברים בלב" –  גישה פשוטה, זמינה ומהירה למיצוי המיטב מהגורם האנושי בארגון

בניסיון להנהיג להישגים והצלחה, ארגונים ומוסדות נוטים לעשות שימוש בכלים ובשפה לוגיים-רציונאליים כמו חזון, אסטרטגיה, מטרות ויעדים, תוכנית עבודה, משימות, סטנדרטים, הערכה, מדידה, ובקרת איכות,  ניהול מידע ונתונים, הספקים וכו'. כל אלה חשובים ומנהלים צריכים להיות אמונים על מימוש הפונקציות הניהוליות הללו.

אך לעיתים קרובות נראה, שגם אם פונקציות אלו ממומשות בארגון, או על אף שהארגון משקיע ממיטב מרצו, כספו וזמנו בקבלת ליווי של יעוץ ארגוני או אסטרטגי, עדיין הארגון מתמודד עם עליות וירידות בהישגים, עם דשדוש לא רצוי, או עם תופעות של עייפות ושחיקה של עובדים ומנהלים.

ארגונים שהשכילו לכלול בתרבות הארגונית שלהם שיח של הקשבה, הבנה וכבוד בין בעלי התפקידים בתחומי האחריות השונים ובדרגים ההיררכיים השונים, שמרו על שגשוג ועל

יציבות בהישגיהם ועל אקלים חברתי נינוח ובריא בסביבת העבודה.

מחוברים בלב פיתחה שיטה עוצמתית, המאפשרת לכל אחד להביע, להיראות ולגלות את עצמו ואת הידע הטמון בו. לפתח קשרים וכישורים חברתיים, לפנות רעשים מיותרים ולהתמקד במיצוי מיטבי של יכולתו בארגון ובכלל ובפעולה למען טובתו הגבוהה ביותר של הארגון.מציעה דרך פשוטה, מהירה וזמינה  להביא את התרבות הארגונית לאקלים מיטבי, והשפעתה ניכרת באופן ישיר בהרחבת יכולתו של הארגון לפתור בעיות ולהביא לשגשוג יציב בהישגיו.

מחוברים בלב מתמחה בזיהוי החוליה הקריטית בכל תהליך ארגוני – הגורם האנושי, ויוצרת מעגלי תקשורת פתוחים, שיתופיים, יעילים ויצירתיים בין העובדים בתחומים ובדרגים השונים.

בישיבת צוות שבועית אחת, ניתן להשפיע על איכות תפקודו של הצוות כל השבוע. תוך מספר מפגשים, החיבור הדרוש הופך לתרבות הארגונית והוא נותן את השפעתו החיובית לחודשים ואף שנים.

מהות התהליך:

התהליך מאמן מצד אחד הקשבה עמוקה ודבור מהלב, ללא שיפוט וללא תגובתיות. התהליך משלב אמנויות שונות ודרכי עבודה חווייתיות ועוקפי  MIND: תנועה יצירתית, משחקים מחברים, כלים ומיומנויות מתורת המעגל והשראות ממקורות מגוונים: יהדות, פילוסופיה ומקורות אוניברסאליים נוספיםכמו כן,  במודלים, בסרטונים, קטעי השראה וחומר ביבליוגראפי. כל מפגש מלווה בפתיחים של מחוברים בלב המתאימים לנושא המפגש, והמעלים סיפורים והתבוננות  על מצבי  חיים בעבודה ובחיים ומאפשרים התפתחות ולמידה.

מטרות:

 • לעורר מודעות ושינוי
 • לחוות את הדברים ולא לדבר עליהם
 • לפתח התבוננות על מהות החיים והאדם
 • לראות את התמונה הגדולה
 • פיתוח מנהיגות מקשיבה  ומשפיעה

 

ההשפעות של השיטה

 • גישת מחוברים בלב מייצרת מרחבי חיבור אנושיים, בדרך משוחררת ומעצימה כל פרט, ובכך משחררת אנשים מתקיעויות של רגשות קשים, אגו, מעמד, תפקיד וניסיון ומפנה את התודעה לטובת למידה וביצועים מחודדים יותר.
 • הגישה מפתחת אמון במנהיגות ומשפרת את היענות העובדים למנהיגותה.
 • הגישה מפחיתה לחצים חברתיים בארגון, מגבירה את הלכידות החברתית, ומצמצמת את תופעות השחיקה והעייפות.

ערוץ הפעולה המרכזי של הגישה

 • מפגשי תכנון ותיאום עם ההנהלה
 • קיבוץ עובדים למעגלי הקשבה ושיח, לשעה וחצי חד פעמיות, שבועיות, או חודשיות, בנושאים המתואמים עם ההנהלה ועם צרכי הארגון, ומימוש טכניקות המגבירות את החיבור, האהדה, התפוקה והיצירתיות שלהם בארגון.
 • יישום טכניקות ייחודיות במעגלי ההקשבה והשיח, לרבות שימוש בטכניקות לשחרור התודעה והגוף, לפיתוח הקשבה ומיקוד, לפיתוח היצירתיות ע"י שפות שונות של אומנויות ומקורות השראה, וטכניקות לחיבור חברתי בין אנשים.
 • מעגלי הקשבה פרטניים עם בעלי תפקידים
 •  שיתוף פעולה עם מנהלים ובעלי תפקידים ליצירת השראות חדשות שעולות במעגלי ההקשבה המשלימות את הנושאים הביצועיים העולים מתוך התובנות שהתגבשו במעגלים.

נושאים  אפשריים לעבודה עם ארגונים בגישת מחוברים בלב

 • בעיות ופתרונות ביחס ליעדים רצויים, שהארגון מתמודד עימן
 • שיתוף פעולה יעיל בין עובדים, יחידות ובעלי תפקידים
 • חידוד המודעות לסביבה של הארגון ולאתגרים שהיא מעלה
 • תהליכי ייעול
 • פתרון דילמות וקונפליקטים פנימיים

 

תכנים אפשריים

 1. בניית אמון
 2. הקשבה מהלב-חסמי ופותחי הקשבה
 3. דיבור מהלב –ללא שפוט וללא יעוץ
 4. מיקוד המחשבה -תמצות וענייניות
 5. זרימה ויצירתיות- ללמוד לחיות ממקום ספונטאני ואותנטי
 6. עבודת צוות באמצעות פתרון קונפליקטים /דילמות בדרך המעגל
 7. מיומנויות לחשיבה יצירתית מחוץ לקופסא
 8. כוחה של מילה (טון, תדר, הבעה, שפת גוף)
 9. אמונה- (בעצמי, באחר, בקיים ומה שמעבר לקיים)
 10. ראיית היש – ליהנות מהרגע הזה

אפשרויות לתהליכים:

 1. מפגש חשיפה – 2 – 8 שעות
 2. ימי עיון חווייתיים לצוותים\ למנהלים
 3. תהליך של  30 שעות= 8 מפגשים של 3.5  שעות לצוותים
 4. תהליך הכשרת מנחים ומובילי דרך בארגון- 60 שעות